DM - Vrh A

02.05.2016 14:05

Dnes nám přišly krásné zprávy z kliniky Genrex, Azri a Aspi Tapro jsou obě na DM zdravé !

Zjištěné alely genu SOD1: 118G/G Testovaný jedinec nenese mutovanou alelu a nemá vlohy pro degenerativní myelopatii. :-)